ترجمه ابلاغیه، اخطار قضایی

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 100 MB, Max. files: 10.

  ترجمه ابلاغیه، اخطار قضایی

  برای انجام کارهای قضایی و اطلاع فرد مورد نظر، از برگه‌های قضایی استفاده می‌شود. این برگه‌ها با یک سری شرایط و تشریفات خاص به دست شخص مورد نظر می‌رسند که به آن ابلاغیه‌ی قضایی می‌گویند. درواقع ابلاغ، یک فرآیند قانونی است که بر اساس آن مخاطب باید از مفاد دادرسی و تشریفات مربوط به آن مطلع شود. زمانی که دادگستری پرونده ای را تشکیل می دهد در مراحل ابتدایی ابلاغ یک نسخه از دادخواست به فرد موردنظر داده می شود که به آن ابلاغیه می گویند. 

  مأمور ابلاغ، ابلاغیه را باید در مدت دو روز بدست شخص مورد نظر برساند و اگر این فرد از دریافت ابلاغ امتناع کند مامور ابلاغ امتناع او را در برگ اخطاریه ذکر کرده و اوراق را به دفتر دادگاه برمی‌گرداند. برای ترجمه ابلاغیه و اخطار قضایی لازم است از سوی اداره‌ی امور مترجمان رسمی به تأیید برسد تا قابلیت ترجمه ی آن مشخص شود. برای اینکار پس از آنکه بلامانع بودن ترجمه ابلاغیه و اخطار قضایی از سوی شعب صادر کننده ی اوراق تأیید شد و مهر تأیید از طرف مرجع قضایی صادر شد به  تشخیص اداره‌ی امور مترجمان، ترجمه‌ی رسمی ابلاغیه و اخطار قضایی توسط وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه تایید می‌شود. درنهایت پس از گذراندن مراحل فوق فرد می تواند برای ترجمه به کانون زبان ماندارین مراجعه کند.

  کانون زبان ماندارین، با ارائه ی خدماتی چون ترجمه‌ی رسمی ابلاغیه و اخطار قضایی و… خدمتگزار شما مراجعین گرامی می باشد.

  روند ترجمه ابلاغیه و اخطار قضایی

  ارسال سند ترجمه

  ارسال سند ترجمه 

  ترجمه توسط مترجم رسمی

  ترجمه توسط مترجمین رسمی

  ثبت تاییدات ترجمه رسمی

  اخذ تاییدات

  لزوم ترجمه ابلاغیه و اخطار قضایی

  اقدام به تحصیل در خارج

  اقدام به تحصیل در خارج از کشور

  اقدام به شغل در خارج

  اقدام به شغل در خارج از کشور

  اخذ ویزای مهاجرتی

  اخذ ویزای مهاجرتی یا توریستی

  انجام کار حقوقی در خارج از کشور

  انجام کار حقوقی در خارج از کشور

  کارشناسی قیمت ترجمه

  سوالات متداول در مورد ترجمه:

  1. هزینه ترجمه ابلاغیه و اخطار قضایی چقدر است؟

  هزینه ترجمه رسمی مطابق نرخ‌نامه قوه قضائیه محاسبه می‌شود. هیچ هزینه اضافی دریافت نمی گردد.

  2.برای ترجمه ی رسمی داد نامه و رای دادگاه همچنین اخذ تأییدات دادگستری و وزارت امور خارجه چه مواردی را باید رعایت کرد؟

  برای ترجمه ابلاغیه و اخطار قضایی لازم است از سوی اداره‌ی امور مترجمان رسمی به تأیید برسد تا قابلیت ترجمه ی آن مشخص شود. برای اینکار پس از آنکه بلامانع بودن ترجمه ابلاغیه و اخطار قضایی از سوی شعب صادر کننده ی اوراق تأیید شد و مهر تأیید از طرف مرجع قضایی صادر شد به  تشخیص اداره‌ی امور مترجمان، ترجمه‌ی رسمی ابلاغیه و اخطار قضایی توسط وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه تایید می‌شود.

  3.ترجمه و تأییدات دادگستری و امورخارجه ابلاغیه و اخطار قضایی، چقدر زمان می برد؟

  ترجمه رسمی ابلاغیه و اخطار قضایی در دفتر ترجمه رسمی چینی، از یک روز و در صورتی که نیاز به تاییدات دادگستری و امورخارجه باشد تا سه روز کاری زمان می برد.