سولات رایج ترجمه

سوالات رایج خود در رابطه با ترجمه را از طریق مطالب زیر پیدا کنید، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر از طریق راه های ارتباطی با ما در ارتباط باشید.

قبل از اقدام به ترجمه ملزم است، سند ارسالی دارای تاییدیه کنسولی ایران در چین باشد.
1- تایید وزارت امور خارجه
2- ترجمه مدرک به فارسی
3- تایید دادگستری( قوه قضاییه)

1- ترجمه سند

2- تایید دادگستری( قوه قضاییه)

3- تایید وزارت امور خارجه

4- تایید سفارت چین در ایران

ترجمه رسمی : اخذ تائیدات دادگستری و امور خارجه

ترجمه غیر رسمی : عدم اخذ تائیدات و تحویل به صورت فایل WORD و PDF و…

ترجمه های اسناد رسمی تا زمانی که مهر دادگستری و وزارت خارجه تغییر نکند و در صورتی که این مدارک مانند مدارک هویتی در معرض تغییر نباشند، دارای اعتبار هستند، قابل ذکر است که برخی از سفارتخانه ها برای تاریخ ترجمه اعتبار در نظر میگیرند که برای اطلاع از معتبر بودن مدارک خود قبل از ارسال به سفارت مربوطه، حتما با ما تماس بگیرید.