نقشه ایران به زبان چینی انگلیسی به همرا ه توضیحات

قابل استفاده : شرکت ها و ارگان های دولتی و خصوصی که پروژه های مشترک اقتصادی، بازرگانی، تولیدی و یا صنعتی با کشور چین دارند. می توانید برای اتباع چینی از نقشه اختصاصی و کاربردی دارالترجمه ماندارین استفاده کنید.