ترجمه وکالت نامه

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 100 MB, Max. files: 10.
  دسته بندی ها

  ترجمه ی رسمی وکالت نامه

  وکالت نامه، یک سند رسمی است که براساس آن یکی از طرفین به طرف مقابل این اجازه را می دهد تا کاری برایش انجام دهد. وکالت نامه ای  قابلیت  ترجمه ی رسمی را دارد که توسط دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم و مهر و امضاء  سردفتر اسناد رسمی در آن درج شده باشد و ازاین وکالت نامه برای ارائه به سفارت خانه ها، دانشگاه ها، موسسات، سازمان ها و… استفاده می شود.

  نکته ی مهمی که در ارتباط با ترجمه ی وکالت نامه این است که اگر مدت زمان یکسال بیشتر از تاریخ تنظیم  وکالت نامه سپری شده باشد ترجمه نمی شود. تا زمانی که مجددا وکالت نامه توسط دفترخانه تائید شود. این کار به علت آگاهی از این است که مورد وکالت نامه مشمول عزل و یا استعفای وکیل یا یکی از طرفین قرار نگرفته باشد.اما برای ترجمه رسمی وکالت نامه ارائه ی شناسنامه موکل ضروری است و در صورتی که وکالت نامه تفویضی باشد، می بایست اصل شناسنامه موکل اولیه به همراه وکالت نامه اصلی نیز ارائه گردد.

  کانون زبان ماندارین، با ارائه ی خدماتی چون ترجمه ی رسمی وکالت نامه و… خدمتگزار شما مراجعین گرامی می باشد.

  روند ترجمه وکالت نامه

  ارسال سند ترجمه

  ارسال سند ترجمه 

  ترجمه توسط مترجم رسمی

  ترجمه توسط مترجمین رسمی

  ثبت تاییدات ترجمه رسمی

  اخذ تاییدات

  لزوم ترجمه وکالت نامه:

  اقدام به تحصیل در خارج

  اقدام به تحصیل در خارج از کشور

  اقدام به شغل در خارج

  اقدام به شغل در خارج از کشور

  اخذ ویزای مهاجرتی

  اخذ ویزای مهاجرتی یا توریستی

  انجام کار حقوقی در خارج از کشور

  انجام کار حقوقی در خارج از کشور

  کارشناسی قیمت ترجمه

  سوالات متداول در مورد ترجمه:

  1. هزینه ترجمه وکالت نامه چقدر است؟

  هزینه ترجمه رسمی مطابق نرخ‌نامه قوه قضائیه محاسبه می‌شود. هیچ هزینه اضافی دریافت نمی گردد.

  2.برای ترجمه ی وکالت نامه چه مدارکی لازم است؟

  • اصل وکالت نامه تنظیم شده توسط دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضای سردفتر 
  • اصل شناسنامه موکل جهت اخذ تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه
  • کپی صفحه اول پاسپورت افراد برای اسپل صحیح مشخصات متقاضی

  3.ترجمه وتاییدات دادگستری و امورخارجه وکالت نامه، چقدر زمان می برد؟

  ترجمه رسمی وکالت نامه در دفتر ترجمه رسمی چینی، از یک روز و در صورتی که نیاز به تاییدات دادگستری و امور خارجه باشد تا سه روز کاری زمان می برد.