ترجمه تعهدنامه

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 100 MB, Max. files: 10.

  ترجمه ی رسمی تعهدنامه

  تعهد نامه ، یک مدرک کتبی و قانونی (مواد 219 تا 230 قانون مدنی) است که بین طرفین قرارداد نوشته می شود و به موجب آن دو طرف یا یکی از طرفین ملزم و مکلف به انجام یا رعایت کاری می‌شوند. برای ترجمه رسمی، تعهدنامه هایی که از سوی دفتر اسناد رسمی دارای شماره ثبت هستند و ممهور به مهر و امضاء سردفتر رسمی است قابلیت ترجمه رسمی را دارند. 

  لازم به ذکر است با توجه به اینکه تعهدنامه، انواع مختلفی دارد ترجمه آن بر اساس قوانین ابلاغ شده از سوی سازمان دادگستری کشور صورت می گیرد. اما ترجمه رسمی تعهدنامه برای مواردی چون انواع فعالیت های تجاری و بازرگانی، مهاجرت، فعالیت های شغلی و تحصیلی و موارد مربوط به خروج ازکشور و.. . بکار می رود.

  دفتر ترجمه رسمی چینی، با ارائه ی خدماتی چون ترجمه ی رسمی تعهدنامه و… خدمتگزار شما مراجعین گرامی می باشد.

  روند ترجمه تعهدنامه

  ارسال سند ترجمه

  ارسال سند ترجمه 

  ترجمه توسط مترجم رسمی

  ترجمه توسط مترجمین رسمی

  ثبت تاییدات ترجمه رسمی

  اخذ تاییدات

  لزوم ترجمه تعهدنامه

  اقدام به تحصیل در خارج

  اقدام به تحصیل در خارج از کشور

  اقدام به شغل در خارج

  اقدام به شغل در خارج از کشور

  اخذ ویزای مهاجرتی

  اخذ ویزای مهاجرتی یا توریستی

  عقد قرارداد با شرکت های خارجی

  عقد قرارداد با شرکت های خارجی

  کارشناسی قیمت ترجمه

  سوالات متداول در مورد ترجمه:

  1. هزینه ترجمه تعهدنامه چقدر است؟

  هزینه ترجمه رسمی مطابق نرخ‌نامه قوه قضائیه محاسبه می‌شود. هیچ هزینه اضافی دریافت نمی گردد.

  2. مدارک لازم برای اخذ تأییدات دادگستری و وزارت امور خارجه ترجمه ی تعهدنامه چیست؟

  • ارائه ی اصل شناسنامه ی شخص متعهد
  • ارائه ی ترجمه رسمی تعهد نامه 

  3.ترجمه وتأییدات دادگستری و امورخارجه تعهدنامه، چقدر زمان می برد؟

  ترجمه رسمی تعهدنامه در کانون زبان ماندارین،  از یک روز و در صورتی که نیاز به تاییدات دادگستری و امورخارجه باشد تا سه روز کاری زمان می برد.