ترجمه استشهاد نامه

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 100 MB, Max. files: 10.

  ترجمه ی رسمی استشهاد نامه

  استشهاد نامه یک سند کتبی است که شهادت بر روی آن درج می شود. در واقع شاهد گزارشات خود را بر روی آن نوشته و جهت صحت بیانات خود آن را امضا می کند سپس این گزارشات مربوط برای اقدامات قانونی و تحقیقات عمومی به دادگاه ارائه می شود. لازم به ذکر است که حتما باید استشهاد نامه واقعی باشد و به صورت صحیح و معتبر توسط شهود تنظیم و امضا گردد ؛ و گرنه تنظیم استشهاد نامه دروغین را می توان یکی از مصادیق جرم جعل به حساب آورد که البته قابل مجازات نیز می باشد. 

  استشهاد نامه در موارد زیادی در ایران کاربرد دارد اما جهت ترجمه ی رسمی استشهاد نامه، لازم است حتما در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و دارای مهر برجسته دفترخانه باشد. تا قابلیت ترجمه رسمی را داشته باشد و توسط دادگستری و وزارت امور خارجه قابل تأیید باشد.

  همکاران کانون زبان ماندارین،  با بیش از 15 سال سابقه درخشان در زمینه خدمات ترجمه و مشاوره بازرگانی خدمتگزار شما مراجعین گرامی می باشد.

  روند ترجمه استشهادنامه

  ارسال سند ترجمه

  ارسال سند ترجمه 

  ترجمه توسط مترجم رسمی

  ترجمه توسط مترجمین رسمی

  ثبت تاییدات ترجمه رسمی

  اخذ تاییدات

  لزوم ترجمه استشهاد نامه

  اقدام به تحصیل در خارج

  اقدام به تحصیل در خارج از کشور

  اقدام به شغل در خارج

  اقدام به شغل در خارج از کشور

  اخذ ویزای مهاجرتی

  اخذ ویزای مهاجرتی یا توریستی

  انجام کار حقوقی در خارج از کشور

  انجام کار حقوقی در خارج از کشور

  کارشناسی قیمت ترجمه

  سوالات متداول در مورد ترجمه:

  1. هزینه ترجمه استشهاد نامه چقدر است؟

  هزینه ترجمه رسمی مطابق نرخ ‌نامه قوه قضائیه محاسبه می‌شود. هیچ هزینه اضافی دریافت نمی گردد.

  2.برای ترجمه ی رسمی استشهاد نامه و اخذ تأییدات دادگستری و وزارت امور خارجه چه مواردی را باید رعایت کرد؟

  لازم است استشهاد نامه حتما در دفتراسناد رسمی تنظیم شده و دارای مهر برجسته دفترخانه باشد. تا قابلیت ترجمه رسمی را داشته باشد و توسط دادگستری و وزارت امور خارجه  قابل تأیید باشد.

  3.ترجمه و تأییدات دادگستری و امورخارجه استشهاد نامه، چقدر زمان می برد؟

  ترجمه رسمی استشهاد نامه دردفتر ترجمه رسمی چینی، از یک روز و در صورتی که نیاز به تأییدات دادگستری و امورخارجه باشد تا سه روز کاری زمان می برد.