گالری تصاویر دارالترجمه ماندارین

خانه - گالری تصاویر دارالترجمه ماندارین

تصاویر بیاد ماندنی دارالترجمه ماندرین


 

تصاویر همایش دانشگاه پکن

 

 

تصاویر مربوط به گردشگران چینی

 

 

تصاویر جلسه مجلس شورای اسلامی