کتاب کمک آموزشی چینی What’s in a Chinese Character

1,500,000 ریال

این کتاب جذاب از کارتون طنز Huay Peng  استفاده میکند تا توسعه ی شخصیت های چینی را نشان دهد. موضوع این کارتون بر گرفته از یک داستان (سند خطی) قدیمی است که با گذشت زمان شخصیت های آن نیز توسعه یافته است. در این کتاب از 369 شخصیت استفاده کرده است تا اطلاعات مفید و دانش پایه در مورد ریشه و توسعه و همچنین انواع سکته مغزی را در اختیار ما بگذارد تا کسانی که به دنبال یاد گیری زبان و شکل نوشتار چینی هستند کمک کند . همچنین، کلمات چینی برای تعداد، روزها و ماه ها در ضمیمه ارائه شده است.

علاوه بر این یک فهرست به ترتیب رونوشت های آوایی شخصیت ها چینی مرتب شده است که راحتی زیادی برای پیدا کردن معنی هر شخصیت برای خوانندگان را فراهم میکند.