کتاب کمک آموزشی چینی Easy Steps to Chinese Textbook 1

1,000,000 ریال

این مجموعه کتاب درسی یک رویکرد جدید هیجان انگیز را برای آموزش چینی به عنوان یک زبان خارجی را به نمایش گذاشته است. برنامه این کتاب، توسط نویسندگان محبوب چینی به گونه ی ساده طراحی شده است که به راحتی میتوانید زبان چینی را بیاموزید. این کتاب شامل گام های دقیق موضوعات به روز، طرح های جذاب صفحه و برنامه های عملی است. در این کتاب به شما 1600 حرف چینی آموخته میشود و به راحتی گفتار و نوشتار چینی را فرا بگیرید.