کتاب کمک آموزشی چینی Chinese for today

3,400,000 ریال

این کتاب راهنما حاوی 35 درس میباشد که هر متن از این درس شامل گفتگو ها و صداهای گفتاری و زنگ های چینی مدرن است که هر درس از آن به طور جداگانه به آن می پردازد. با مطالعه این کتاب شناخت و دانش شما نسبت به زبان چین متحول شده و بسیاری از اصطلاحات زبان چینی آشنا میشوید. این کتاب به شما کمک خواهد کرد که در چهار حوزه مهم ارتباطات که شامل گوش دادن صحبت کردن و خواندن و نوشتن مهارت بدست آورید و همچنین در کنار مطالب آموزشی حاشیه نویسی مختصری در زمینه های فرهنگی و تاریخی چین نیز ارائه می دهد.