دیکشنری چینی به انگلیسی و بلعکس

1,600,000 ریال

  •  دیکشنری چینی به انگلیسی
  • دارای نکات دستوری قواعد

فرهنگ لغت چینی – انگلیسی یک فرهنگ لغت دو طرفه است که بسیاری از لغات را تحت پوشش قرار داده و محبوبیت زیادی در بین کسانی که مشتاق آموزش زبان چینی هستند را به خود اختصاص داده است. این کتاب با استفاده از حروف صدادار و کلمات کلیدی  به بیان و هجای درست لغات چینی کمک کرده است و با استفاده از آن میتوان کلمات چینی را به درستی بیان کرد.

همچنین در قسمت راهنما و پاورقی کتاب نکات گرامری و کلیدی گنجانده شده که کمک فراوانی در آموزش به ما میکند.