ترجمه روزنامه رسمی آگهی تغییرات

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 100 MB, Max. files: 10.

  ترجمه روزنامه رسمی آگهی تغییرات

  روزنامه رسمی کشور، یک مرجع رسمی انتشار کلیه آگهی های قانونی کشور اعم از انتشار کلیه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، ثبت شرکت و تغییرات شرکت ها و موسسات غیر تجاری، ثبت و تمدید نام و علائم تجاری، طرح های صنعتی و اختراعات و غیره است. روزنامه رسمی هر شرکت بیانگر وجود واقعی و فعالیت قانونی آن است. به همین علت شرکت‌ها برای معاملات خود با افراد خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایده‌های خارجی، دایرکردن شعبه در خارج ازکشور به ترجمه رسمی آن نیاز دارند.

  و همچنین اگر کارفرمایی قصد مهاجرت کاری دارد و در ایران دارای شرکت ثبت شده  باشد، نیاز به  ترجمه ی رسمی روزنامه رسمی شرکت خود دارد.

  کانون زبان ماندارین، با ارائه ی خدماتی چون ترجمه روزنامه رسمی آگهی تغییرات و… خدمتگزار شما مراجعین گرامی می باشد.

  روند ترجمه روزنامه رسمی آگهی تغییرات

  ارسال سند ترجمه

  ارسال سند ترجمه 

  ترجمه توسط مترجم رسمی

  ترجمه توسط مترجمین رسمی

  ثبت تاییدات ترجمه رسمی

  اخذ تاییدات

  لزوم ترجمه روزنامه رسمی آگهی تغییرات

  انجام کار حقوقی در خارج از کشور

  انجام کار حقوقی در خارج از کشور

  اخذ ویزای مهاجرتی

  اخذ ویزای مهاجرتی یا توریستی

  اقدام به شغل در خارج

  اقدام به شغل در خارج از کشور

  عقد قرارداد با شرکت های خارجی

  عقد قرارداد با شرکت های خارجی

  کارشناسی قیمت ترجمه

  سوالات متداول در مورد ترجمه:

  1. هزینه ترجمه روزنامه رسمی آگهی تغییرات چقدر است؟

  هزینه ترجمه رسمی مطابق نرخ‌نامه قوه قضائیه محاسبه می‌شود. هیچ هزینه اضافی دریافت نمی گردد.

  2.برای ترجمه روزنامه رسمی آگهی تغییرات همچنین اخذ تأییدات دادگستری و وزارت امور خارجه چه مواردی را باید رعایت کرد؟

  • برای ترجمه رسمی روزنامه رسمی لازم است که روزنامه رسمی یا کپی برابر اصل آن توسط اداره روزنامه رسمی به دفتر ترجمه ارائه شود.
  • برای ترجمه رسمی روزنامه رسمی، متقاضیان بایستی به اداره روزنامه رسمی کشور مراجعه نمایند و نسخه روزنامه رسمی خود را درخواست کنند که در اندازه A4 و با مهر برجسته اداره روزنامه رسمی است.

  3.ترجمه و تأییدات دادگستری و وزارت امورخارجه ترجمه روزنامه رسمی آگهی تغییرات، چقدر زمان می برد؟

  ترجمه روزنامه رسمی آگهی تغییرات در دفتر ترجمه ی رسمی چینی، از یک روز و در صورتی که نیاز به تاییدات دادگستری و وزارت امورخارجه باشد تا سه روز کاری زمان می برد.