ترجمه ترازنامه شرکت ها، اظهار نامه مالیاتی

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 100 MB, Max. files: 10.

  ترجمه ترازنامه شرکت ها، اظهار نامه مالیاتی

  ترازنامه یا صورت وضعیت مالی،نشان دهنده ی  صورت دارایی ها،  بدهی ها، حقوق صاحبان سهام یک شرکت دریک زمان مشخص (دریک سال مالی) است. در ترازنامه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام،بستانکاران و … آورده می شود. و اظهار نامه مالیاتی، کارنامه مالی است که هر ساله توسط شرکت های تجاری به اداره مالیات تحویل داده می شود. 

  اگر شرکت‌های ایرانی که قصد تأسیس شعبه ی جدید از شغل خود در خارج از کشوردارند و یا بخواهند در مناقصات بین المللی شرکت کنند. برای اینکار نیازمند ترجمه رسمی برخی از اسناد و مدارک ازجمله ترازنامه و اظهارنامه ثبت شرکت، اظهارنامه مالیاتی و  …هستند. و برای دریافت برخی ازانواع ویزاها نیاز به ارائه ی ترجمه ی رسمی ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی است.

  کانون زبان ماندارین، با ارائه ی خدماتی چون ترجمه‌ی رسمی ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی و… خدمتگزار شما مراجعین گرامی می باشد.

  روند ترجمه ترازنامه شرکت ها، اظهار نامه مالیاتی

  ارسال سند ترجمه

  ارسال سند ترجمه 

  ترجمه توسط مترجم رسمی

  ترجمه توسط مترجمین رسمی

  ثبت تاییدات ترجمه رسمی

  اخذ تاییدات

  لزوم ترجمه ترازنامه شرکت ها، اظهار نامه مالیاتی:

  انجام کار حقوقی در خارج از کشور

  انجام کار حقوقی در خارج از کشور

  اخذ ویزای مهاجرتی

  اخذ ویزای مهاجرتی یا توریستی

  اقدام به شغل در خارج

  اقدام به شغل در خارج از کشور

  عقد قرارداد با شرکت های خارجی

  عقد قرارداد با شرکت های خارجی

  کارشناسی قیمت ترجمه

  سوالات متداول در مورد ترجمه:

  1. هزینه ترجمه ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی چقدر است؟

  هزینه ترجمه رسمی مطابق نرخ‌نامه قوه قضائیه محاسبه می‌شود. هیچ هزینه اضافی دریافت نمی گردد.

  2.برای ترجمه ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی همچنین اخذ تأییدات دادگستری و وزارت امور خارجه چه مواردی را باید رعایت کرد؟

  • ترازنامه شرکت‌های دولتی باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد.
  • ترازنامه شرکت‌های غیردولتی باید به تأیید حسابرسان خبره و به تأیید انجمن حسابرسان رسمی ایران برسد.

  3.ترجمه و تأییدات دادگستری و وزارت امورخارجه اساسنامه ثبت شرکت ها، چقدر زمان می برد؟

  ترجمه رسمی ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی در دفتر ترجمه رسمی چین،  از یک روز و در صورتی که نیاز به تاییدات دادگستری و وزارت امورخارجه باشد تا سه روز کاری زمان می برد.