ترجمه اساسنامه ثبت شرکت ها

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 100 MB, Max. files: 10.

  ترجمه اساسنامه ثبت شرکت ها

  اساسنامه ی ثبت شرکت جزء مدارک شغلی است که در آن کلیه ی اطلاعات شرکت از جمله خط مشی، سرمایه شرکت، هدف و نحوه ی فعالیت و وظایف هر کدام از اعضای شرکت، میزان سهم هرکدام و… در آن ذکر شده است. و شخص متقاضی ویزا برای اثبات میزان سهم یا سمت خود در شرکت ملزم  به ارائه ی ترجمه ی رسمی اساسنامه ثبت شرکت به سفارت خانه است.

  برای ترجمه ی رسمی اساسنامه ثبت شرکت، اساسنامه باید ممهور به مهراداره ی کل ثبت شرکت ها باشد تا قابلیت ترجمه رسمی و تأییدات دادگستری و وزارت امور خارجه را به همراه داشته باشد. و برای ترجمه ی صحیح اساسنامه، ارائه ی اسپل صحیح تمامی سهامداران و اسپل اسم شرکت مورد نظر حائز اهمیت می باشد.

  کانون زبان ماندارین، با ارائه ی خدماتی چون ترجمه‌ی رسمی اساسنامه ثبت شرکت ها و… خدمتگزار شما مراجعین گرامی می باشد.

  روند ترجمه اساسنامه ثبت شرکت ها

  ارسال سند ترجمه

  ارسال سند ترجمه 

  ترجمه توسط مترجم رسمی

  ترجمه توسط مترجمین رسمی

  ثبت تاییدات ترجمه رسمی

  اخذ تاییدات

  لزوم ترجمه اساسنامه ثبت شرکت ها

  انجام کار حقوقی در خارج از کشور

  انجام کار حقوقی در خارج از کشور

  اخذ ویزای مهاجرتی

  اخذ ویزای مهاجرتی یا توریستی

  اقدام به شغل در خارج

  اقدام به شغل در خارج از کشور

  عقد قرارداد با شرکت های خارجی

  عقد قرارداد با شرکت های خارجی

  کارشناسی قیمت ترجمه

  سوالات متداول در مورد ترجمه:

  1. هزینه ترجمه اساسنامه ثبت شرکت ها چقدر است؟

  هزینه ترجمه رسمی مطابق نرخ‌نامه قوه قضائیه محاسبه می‌شود. هیچ هزینه اضافی دریافت نمی گردد.

  2.برای ترجمه اساسنامه ثبت شرکت ها همچنین اخذ تأییدات دادگستری و وزارت امور خارجه چه مواردی را باید رعایت کرد؟

  • ارائه ی اساسنامه ی ممهور به مهر اداره ی کل ثبت شرکت ها 
  • ارائه ی اسپل صحیح تمامی سهامداران و اسپل اسم شرکت مورد نظر

  3.ترجمه و تأییدات دادگستری و امورخارجه اساسنامه ثبت شرکت ها، چقدر زمان می برد؟

  ترجمه رسمی اساسنامه  ثبت شرکت ها در دفتر ترجمه رسمی چینی، از یک روز و در صورتی که نیاز به تاییدات دادگستری و امورخارجه باشد تا سه روز کاری زمان می برد.