ترجمه رسمی

ترجمه رسمی

ترجمه رسمی کتبی با قابلیت تأیید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جهت ارائه به کلیه سفارتخانه ها ،ادارات دولتی و غیر دولتی صرفاً به شرط موجود بودن اصل مدرک مورد نظر ، برای مدارک رسمی و معتبر رایج در کشور ایران از جمله شناسنامه ،کارت ملی ،مدارک تحصیلی ، سند ازدواج و یا طلاق ،سند مالکیت ،عدم سوء پیشینه ،وکالتنامه ،اساسنامه شرکت ، ترازنامه ،دانشنامه ،متون حقوقی ،متون تخصصی ،گواهینامه ها ،گواهی اشتغال به کار و …. امکان پذیر می باشد.

  • نکته 1 : برای ترجمه بعضی از مدارک صادره از بعضی از دانشگاه ها یا ادارات دولتی ،نظامی یا خصوصی تأیید وزارتخانه یا ارگان ناظر برآن اداره جهت تأیید اصالت و یا اجازه ترجمه آن الزامی می باشد.
  • نکته 2 : برای ترجمه رسمی هر گونه مدارک اتباع بیگانه ، تأیید سفارت متبوع در ایران و سپس تأیید مهر سفارت توسط وزارت امور خارجه الزامی می باشد.
  • نکته 3 : در خصوص ترجمه رسمی بعضی مدارک صادره در خارج از کشور در صورت عدم تأیید سفارت کشور صادر کننده ، تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور صادر کننده و همچنین وزارت امور خارجه به منزله اصالت مدارک صادره می باشد.لازم به ذکر است تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور صادر کننده تابع قوانین خاص سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور می باشد.

   

ترجمه رسمی شفاهی صرفا بر مبنای دعوتنامه رسمی صادره از سوی اداره مترجمین قوه قضائیه و همچنین توافق بر مبلغ حق الزحمه و نحوه پرداخت آن در جلسات رسمی دولتی ،غیر دولتی و همچنین جلسات دادرسی دادگاهها و دفاتر اسناد رسمی و …… با حضور مترجم رسمی و دارای پروانه آن رشته امکان پذیر می باشد.