زبان چینی

زبان چيني زبان مادري يک پنجم جمعيت دنيا، مشكل ترين زبان به لحاظ نوشتاري با تلفظ هاي آوايي و آهنگين مي باشد. امروزه كاربرد اين زبان درصنعت و بازرگاني بسيار زياد مي باشد. باوجود اين كه چين امروز چين بسيار پيشرفته اي مي باشد سطح زبان انگليسي چيني ها هم چنان ضعيف مي باشد و هم چنان بسياري از آنها انگليسي نمي دانند، و همين ارتباط خارجي ها را با مشكل مواجه مي كند.

دفتر ترجمه رسمی چینی ماندارین ؛

با وجود حجم ارتباطات گسترده بين دو كشور ايران و چين در بخش دولتي و خصوصي و از آنجاييكه كه سابقه تدريس و پرورش مترجم زبان چيني در ايران آن هم فقط در يك دانشگاه در تهران، به تنها ٢٢ سال گذشته يعني سال ١٣٧٥برمي گردد، هم چنان بزرگترين دغدغه در كليه ارتباطات بين دو كشور به كارگيري مترجمين مسلط به اين زبان مشكل مي باشد و متاسفانه از آنجاييكه اين زبان هم چنان براي بسياري غريب و بيگانه مي باشد و شناخت از اين زبان در بين افراد بسيار ناچيز و اندك مي باشد، لذا منبع و جايگاه مستند جهت ارزيابي سطح زبان اين مترجمين علي الخصوص مترجمين شفاهي بسيار اندك مي باشد و از انجاييكه در تسهيل و انتقال مفاهيم درست در كليه امور بين دو كشوراز جمله جلسات بازرگاني ،مذاكرات رسمي،همايش هاي مختلف و البته كارخانجات و اصناف توليدي نقش مترجمين زبده و كارشناسان واقعي اين زبان بسيار پررنگ است. لذا توصيه ميگردد كه امور ترجمه علي الخصوص ترجمه زبان چيني خويش را جدي تلقي كنيد و جهت دعوت و به كارگيري از خدمات مترجمان چيني از مشاوره و خدمات تخصصي ماندارين بهره بگيريد تا همواره بدون هيچ دغدغه اي بتوانيد بر روي اين پل ارتباطي قدم هاي محكم برداريد.

مترجم زبان چینی

مترجم زبان چینی

مجموعه کانون زبان ماندارین با بیش از سال ها تجربه در تخصص ترجمه زبان چینی به صورت دفتر ترجمه رسمی چینی آماده ارایه انواع خدمات تخصصی مترجمی می باشد. به همراه خدمات ماندرین کیفیت را احساس کنید.

 

سفارش یا اعزام مترجم چینی