امروزه در جلسات رسمی و غیر رسمی مذاکرات تجاری بازرگانی و صنعتی حضور مترجم شفاهی بسیار مفید و موثر خواهد بود. ترجمه شفاهی به معنای این است که طرف اول صحبت نموده و در ادامه به مترجم شفاهی فرصت برای برگرداندن و ترجمه به زبان دیگر را میدهد و البته این نوع خدمات می تواند در سطوح مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

اهمیت ترجمه شفاهی چینی به فارسی

و از انجایی که از اهمیت بالایی برخوردار است بهتر است قبل از شروع و به کارگیری مترجم توانایی ایشان مورد ارزیابی قرار گیرد. به کارگیری مترجم مسلط به اصطلاحات بازرگانی در جلسات و مذاکرات تجاری عقد قراردادهای بازرگانی و یا به کارگیری مترجم مسلط به واژه ها و کلمات تخصصی صنعتی در امور تولید ونصب و راه اندازی و اموزش خطوط تولید میتواند از اتلاف وقت طرفین قرارداد جلوگیری نموده و گام موثری در درک صحیحی از کلیه موارد مورد مذاکره به ارمغان بیاورد .  چنانچه مترجم شفاهی  به فرهنگ و ملیت زبان ترجمه مشرف باشد قطعا میتواند بیشتر مثمر ثمر واقع گردد.و البته در ترجمه شفاهی چینی مترجم مسلط به این زبان میتواند ابزار گرانبهایی برای دستیابی به اهداف مورد نظر باشد.