ترجمه همزمان چینی به فارسی و بالعکس

برخلاف تصور برخی ترجمه همزمان با ترجمه شفاهی کاملا متفاوت می باشد. در همایش ها، کنگره ها، کنفرانس ها و اجلاس های سراسری نمی توان از مترجم شفاهی استفاده کرد و نیاز است که کار ترجمه در سطح کاملا حرفه ای و تخصصی به وسیله مترجم یا مترجمین  مسلط به ترجمه همزمان که در اتاق ترجمه مستقر هستند صورت گیرد.

در این سبک ترجمه مترجم همزمان بایستی سخنان سخنرانان را از طریق گوشی های شنوایی شنیده و بدون تاخیر به صورت همزمان از یک زبان به زبان دیگر ترجمه نماید. طبیعی است این نوع ترجمه نیازمند به سطح تسلط بالای مترجم دارد و البته در برخی زبان های نادر و البته مشکل همانند زبان چینی مترجمین معدودی توانایی انجام این نوع ترجمه را دارند.