تعرفه ترجمه

خانه - اخبار - تعرفه ترجمه

تعرفه ترجمه

هزینه ترجمه :

ترجمه رسمی کتبی :

با توجه به تنوع بسیار مدارک و همچنین لیست قیمت های متنوع برای زبان های مختلف توصیه می گردد با دفتر دارالترجمه تماس گرفته

و یا اسکن مدارک مورد نظر به علاوه زبان مورد نظر را ایمیل نمایید.

ترجمه رسمی شفاهی :

بنابر توافق و زمان و محل مورد نظر طبق تعرفه محاسبه می گردد.

ترجمه غیر رسمی :

هزینه ترجمه غیر رسمی چه به صورت کتبی و یا شفاهی صرفاً بر مبنای توافق و همچنین سطح کمی و کیفی ترجمه تعیین می گردد.

دیدگاه خود را بنویسید

تماس جهت مشاوره رایگان

021-88302314 021-88302315 09127717092