مشاوره و بازرگانی

 

مشاوره و بازرگانی - دارالترجمه رسمی ماندارین (چینی)

 

برای امور بازرگانی خود با ما تماس بگیرید:

خدمات مشاوره و بازرگانی در زمینه های متنوع و با کشور های مختلف به صورت تخصصی و با مترجمین بومی و غیر بومی همان کشور مخصوصاً کشور چین امکان پذیر می باشد.