مذهب در روسیه

درباره مذهب کشور روسیه

به گفته وزارت امور خارجه روسیه، بیش از نیمی از جمعیت روسیه مسیحی هستند و از کلیسای ارتدکس روسیه پیروی می کنند، دومین دین به لحاظ پیرو در روسیه ،اسلام است، حدود 10% تا 15% از روس ها مسلمان هستند،سومین دین در روسیه پس از مسیحیت و اسلام، تنگریسم، نوعی دین که ترکیبی از شمن باوری (اعتقاد به ارواح)، روح باوری (در گیاهان و حیوانات)، توتم پرستی (ارتباط بین انسان ها با یک موجود فیزیکی مثل حیوان، گیاه و یا شی)، چند خدایی، یکتاپرستی و مرده پرستی می باشد.  تنگریسم از ترک ها و مغولان آسیای مرکزی ریشه گرفته است و در بخش هایی از روسیه احیا شده است.