جغرافیای روسیه

درباره جغرافیا روسیه

روسیه در آسیای شمالی و اروپای خاوری واقع است و با اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس منجمد شمالی؛ و نیز با دریای خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیک مرز آبی دارد. روسیه با ۱۴ کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی دارد و با کشورهای پیرامون دریای برینگ، دریای ژاپن، دریای خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیک ارتباط دریایی دارد.

 

 

همسایگان زمینی روسیه عبارتند از:

درجنوب خاور آسیا : کره شمالی، چین، مغولستان، و قزاقستان

در جنوب  باختر قفقاز : جمهوری آذربایجان و گرجستان

در باختر اروپا : اوکراین، بلاروس، لتونی، استونی، فنلاند و نروژ؛ و در بخش جدامانده کالینینگراد با کشورهای لیتوانی و لهستان