غذای روس ها

درباره غذای روس ها

رژیم غذایی مردم کشور روسیه به دو بخش مهم و اساسی سنتی و روستایی (رعیت) تقسیم‌بندی شده است که هرکدام از این رژیم‌های غذایی از خصوصیات و نشانه‌های ویژه‌ای برخوردار هستند. به عنوان مثال رژیم غذایی روستایی، معرف فرهنگ و غذاهای معین و بخصوص، خوراک‌های تهیه شده از مواد اولیه ارزان و در دسترس است.این رژیم به عنوان بخش مهمی از فرهنگ و عادات غذایی آن دسته از مردمی است که در فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند یا نسبت به قشر متوسط جامعه از درآمد نسبتا پایین‌تری برخوردار هستند.آنها دررژیم غذایی خود از گوشت خوک،گاو،مرغ،ماهی،انواع حبوبات و غلات و سبزیجات متنوع استفاده میکنند.