پرچم روسیه

درباره پرچم روسیه

پرچم فدراسیون روسیه از سه رنگ تشکیل شده است که به صورت خطوط یک اندازه زیر هم دیگرقرار گرفته است، رنگ های پرچم روسیه عبارتند از: سفید،آبی،قرمز.

هر کدام از این رنگ ها معنا و مفهوم خاصی را القا می کند .در ذیل مفهوم هر رنگ آورده شده است : 
سفید: در حال حاضر این رنگ مفهوم شفافیت نجابت می باشد اما اگر به زمان قبل هم نگاه کنیم، معنی آزادی را نیز داشت.
آبی: به معنای وفاداری، نیت پاک، ذات بکر و انصاف است.
قرمز: به معنای یک پارچگی کشور، شجاعت، عشق، مهربانی و شکیبایی است.
پس از استقلال روسیه یک بار در سال 1993 پرچم این کشور تغییر یافت. از بیست و دوم اوت سال 1991 رنگ آبی در این پرچم ،آبی آسمانی بود. اما از سال 1993 آبی تیره بدل شده است.

به غیر از پرچم ملی روسیه که از سه رنگ تشکیل شده است،هر استانی در روسیه دارای پرچم خود و نماد منحصر به فردی می باشد. این سنت از زمان قدیم که استان ها برای خودشان امپراتوری و کشورهای جداگانه بودند حفظ شده، منتها تفاوت اصلی پرچم های استانی این است که استفاده از آنها بسیار محدود است و مخصوصا در خارج از کشور معنی دارنیست.

پتر یکم تزار بسیار روشن فکری بود او دانش عمیقی در کشتی سازی داشت و معتقد بود که بدون پیشرفت نیرو های دریایی نمی شود یک کشور را به شکوفایی رساند. بنابراین همزمان با ساخت کشتی های متعدد و کشتی رانی تجاری در آب های بین المللی نیاز شد تا پرچم یگانه ای برای کل کشتی های تجاری انتخاب شود. این اولین باربود که رسما این پرچم سه رنگی استفاده می شود، اما نه به عنوان پرچم کشور، بلکه به عنوان پرچم کشتی های تجاری امپراتوری روسیه. به مرور زمان پرچم روسیه تغییر یافت، همانطور در زمان شوروی جهت ایجاد هماهنگی با پرچم کل اتحادیه جماهیر، پرچم جمهوری روسیه تا سال 1991 قرمز رنگ ماند. نشان رسمی فدراسیون روسیه ،عقاب دو سر می باشد. روی دو سر عقاب تاج قرار گرفته است، روی سینه عقاب باز هم جرجیس قدیس را مشاهده می کنیم که در حال کشتن اژدها است و در چنگال های این عقاب نماد های حکومتی هم دیده می شوند.