اقتصاد روسیه

اقتصاد روسیه یکی از بزرگترین قدرت های اقتصادی جهان است. این کشور بیشترین ذخایر گازی جهان را دارا است و بزرگترین صادرکنندۀ گاز نیز هست.در بخش کشاورزی نیز یکی دیگر از ستون های اقتصاد،روسیه است؛ به نحوی که صادرات زراعی این کشور در سال 2016  از صادرات تسلیحاتی اش بیشتر بوده است. روسیه ششمین ذخایر بزرگ طلای جهان را دارد،همچنین بزرگترین تولیدکنندۀ الماس در جهان است؛ حجم تولید الماس در روسیه معادل 25 درصد حجم تولید جهانی است.

یکا پول روسیه روبل است و یکا از ان کوچیکتر کوپیک نامیده می شود .هر 100کوپیک 1 روبل است.