آموزش زبان

با توجه به در اختیار داشتن مترجمین و مدرسان کارآزموده و با تجربه بومی و غیر بومی در زمینه آموزش زبان های مختلف قادر به برگزاری کلاس های آموزش زبان خصوصی ،نیمه خصوصی یا گروهی در محل دارالترجمه و یا محل متقاضیان با بهترین کیفیت و قیمت می باشد.